ATRAUMAN AG TÜL YARA ÖRTÜSÜ

Gümüşlü tül yara pansumanı

Atrauman Ag, antibakteriyel özelliklere sahip gümüş ihtiva eden atravmatik yara bakımı için

yapışkansız tül sargı bezidir.


Atrauman Ag, enfekte olmuş yaraların veya yüksek bakteriyel kontaminasyon gösteren yaraların tedavisinde tamamlayıcı olarak kullanmak için uygundur.

Atrauman Ag ayrıca, yara tedavisinde ilave bir enfeksiyon profilaksisi olarak endikedir.

 

Atrauman® Ag, "Dokun ve Öldür” mekanizması ile çalışır;

Atrauman® Ag yara sekresyonu ile temas eder etmez, metalik yüzeyindeki gümüş iyonları salınır.

Yara pansumanı ile temas eden bakteri imha edilir ("Dokun ve Öldür”).

Salınan gümüş miktarı nispeten azdır çünkü Atrauman Ag’nin etkinliği kendi çevresi ile

sınırlıdır.

Ölü bakterili eksüda ikincil emici pansuman tarafından emilir.

Daha fazla bilgi İçin

Bizimle iletişim kurmanız yeterli